Sri Krishna Dhaam

Sri Krishna Dhaam (SKD) is al 25 jaar deel van de International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) en in Den Haag begonnen als prive-initiatief van de heer S. Chitan. De heer S. Chitan is hierbij ingegeven door een toenemende behoefte aan het beleven van de eigen cultuur en religie, maar vooral ook naar het doel daarvan, namelijk spirituele verrijking en universele saamhorigheid.

De kernactiviteit is het houden van Zondagsfeesten, zoals door Srila Prabhupada wereldwijd is geintroduceerd. Wekelijks worden dergelijke zondagsdiensten gehouden. Eerst in een pand aan de Noorderbeekdwarsstraat, daarna 10 jaar aan de Newtonplein 40 en nu aan de Weimarstraat 213.

Voor hoogtijdagen als Ramnavami, Krishna Janmastami worden zalen gehuurd om de grote groep belangstellenden te informeren en kennis te laten maken met de Vedische cultuur, waardoor SKD een stabiele naamsbekendheid heeft opgebouwd in Den Haag en omgeving. De congregatie houdt zich naast de wekelijkse diensten bezig met veel maatschappelijke activiteiten als voedselverspreiding, muzieklessen, kooklessen, persoonlijke begeleiding van leden enz. De zondagsdiensten in de huidige pand aan de Weimarstraat 213 worden wekelijks minimaal door ca 50 personen bezocht en bedraagt het aantal sympathisanten en participanten ruim 500. De etniciteit of geloofsovertuiging is hierbij zeer divers.

De organisatie is tevreden met de behaalde duurzaamheid en het opgebouwde vertrouwen naar enerzijds de vaste leden, de minder vaste bezoekers en anderzijds naar het bestuur op internationaal niveau. Het jaarlijkse paradefestival, de Ratha Yatra Ā bevestigt dit door de honderden participanten van diverse etnische achtergronden, die ernaar uitkijken om deel te nemen aan deze activiteit. Voor sommige activiteiten wordt zelfs nauw samengewerkt met ISKCON Amsterdam, ISKCON Radhadesh in Belgie en andere hindoestaanse groeperingen.

 

Missie & Visie

De missie van SKD is het versterken van het spiritueel leven en het kunnen toepassen in de maatschappij, op basis van de leermodellen (geautoriseerde processen) van ISKCON, zodat een gezonde levensstijl als ontwikkeling op cultureel- en kunst gebied aangeboden kan worden en SKD op een maatschappelijke manier haar bijdrage kan leveren.

 

 


 

Kernwaarden

Kernwaarden gaan over de normen, waarden en overtuigingen van onze organisatie en haar medewerkers. Het uitdragen van kennis is een van de primaire doelstellingen van SKD, maar het uitdragen van kennis begint bij het ontwikkelen van karakter, oftewel zelfontplooiing. De manier waarop men binnen SKD omgaat met elkaar en met mensen en de maatschappij in het algemeen is gebaseerd op deze kernwaarden.

De kernwaarden van SKD in het verlengde van ISKCON zijn als volgt:

 • Waarheid
 • Reinheid
 • Zelfbeheersing
 • Mededogen
 • Tolerantie

Waarbij moreel denken, voelen en doen als fundament dient met God in de basis.

Deze kernwaarden komen terug in de doelstellingen van SKD en haar activiteiten. Hieronder enkele voorbeelden.

Waarheid: Eerlijkheid, integer handelen, trouw zijn, betrouwbaarheid, geloof, begrip zijn allen ondersteunende waarden aan Waarheid bij SKD. Zo organiseren we doorgaans cursussen Vedische etiquettes waar men leert hoe men met elkaar dient om te gaan, wat de plaats is van een spiritualist in de hedendaagse samenleving en hoe men deze waarde uitdraagt aan een ieder om zich heen.

Reinheid: Zowel externe reinheid als interne reinheid wordt uitgedragen in verschillende activiteiten. Zo is er een hoge standaard voor het vereren van beeldgedaanten van God, het gezamenlijk koken en distributie van vegetarische maaltijden aan een ieder, maar ook in het rein houden van het lichaam en geest door gezond vegetarisch voedsel en yoga of meditatie.

 

Doelstellingen

Het doel van SKD ligt in het verlengde van de doelstellingen van ISKCON. Om deze doelen te materialiseren worden door SKD de volgende activiteiten ontplooit:

 • Verering van de Beeldgedaanten op het altaar
 • Lezingen uit de Vedische geschriften
 • Distributie van vegetarische maaltijden
 • Zang in groepsverband volgens de eeuwenoude tradities
 • Cursussen voor het bevorderen van zelfredzaamheid, integratie en tolerantie
 • Cursussen voor het bevorderen van de fysieke gezondheid zoals yoga, vegetarisme en het ontwikkelen van een gezonde manier van leven
 • Opleidingen tot religieuze voorgangers
 • Mantra-meditatie op een gebedssnoer/japamala
 • Jaarlijkse parades door de binnenstad van Den Haag
 • Participatie in interreligieuze dialoogkringen
 • Vieren van de Vedische hoogtijdagen zoals Divali, Krishna Janmastami, Rama Navami en Holi
 • Uiting geven aan het Vedisch cultuur zoals voordrachten en workshops van klassieke dans, klassieke muziek en devotionele zang (bhajans & kirtans)
 • Geautoriseerd ISKCON Predikcenter in Den Haag

Genoemde activiteiten worden aangeboden aan de congregatie, die in de afgelopen 25 jaar is opgebouwd, en aan geinteresseerden. Het profiel van de congregatie is vrij divers: gezinnen en alleenstaanden, studenten en ouderen, mensen van hindoestaanse afkomst, autochtone Nederlanders, Indiers en allochtone Nederlanders van niet-hindoestaanse afkomst. Deze diversiteit is karakteriserend voor alle ISKCON projecten, wereldwijd.